Gastouderopvang is professionele en wettelijk erkende kinderopvang bij gastouders thuis of in uw eigen huis tot stand gekomen door bemiddeling van een gastouderbureau.

Het Appelhofje werkt samen met GOB Inzicht, gevestigd te Niezijl en wij vangen alleen kinderen in ons eigen huis op.

Wanneer u kiest voor gastouderopvang bij Het Appelhofje, kiest u voor…

Individuele aandacht
Gastouderopvang is kleinschalige opvang. Wij vangen maximaal 6 kinderen tegelijk op. Hiervan mogen maximaal 4 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar zijn. Hierdoor is er meer ruimte om aandacht te geven aan de individuele wensen van een kind en flexibiliteit. Een kind hoeft niet te wachten op zijn flesje of een schone luier.

Warmte
Uw kind wordt opgevangen in een huiselijke en veilige omgeving. Uw kind raakt snel vertrouwd, het wordt opgevangen door een vaste gastouder en het wordt opgenomen in het gastoudergezin. Het kind doet mee aan alle activiteiten in het gezin. Het gastoudergezin in een tweede thuis voor het kind!

Opvoeding
Het gastoudergezin wordt gezien wordt als een tweede thuis en de opvoeding van het kind gaat gewoon door. Gastouder en ouders proberen zoveel mogelijk op een lijn te komen wat betreft opvoeding van het kind.

Continuїteit
Gastouders kunnen dezelfde continuїteit bieden als een kinderdagverblijf. Gastouderopvang Het Appelhofje tracht samen met GOB Inzicht voor vervanging van de gastouder te zorgen bij ziekte, zwangerschapsverlof of vakantie.

Flexibiliteit
Gastouderopvang is een zeer flexibele vorm van opvang omdat ouders via het gastouderbureau individuele afspraken maken met de gastouder. We maken duidelijke afspraken wat betreft de opvang van het kind.

Zo kan het natuurlijk voorkomen dat het kind eerder gebracht, of later gehaald moet worden (bijvoorbeeld door een vergadering of borrel).

In overleg kan dit vaak goed geregeld worden. Kinderen kunnen tegen een kleine vergoeding altijd met ons een warme maaltijd mee eten. Ook opvang in de avonduren of weekenden is in overleg mogelijk. Voordeel is dat u dan een oppas heeft waar uw kind bekend mee is.

Buitenschoolse opvang
Veel ouders kiezen ervoor hun schoolgaande kind na schooltijd door een gastouder te laten opvangen. Het is dan ook mogelijk, in onderling overleg, dat er met vriendjes gespeeld wordt.

Opvang tussen de middag is ook mogelijk. Opvang van schoolgaande kinderen tussen de middag valt buiten de Wet Kinderopvang. Dat betekent dat de overheid hiervoor geen tegemoetkoming in de kosten verstrekt. Wij kunnen kinderen die naar school gaan in Aduard naar school brengen en van school halen.

De kwaliteit van de opvang wordt gewaarborgd…

Zorgvuldige selectie
Gastouderbureau Inzicht bewaakt de kwaliteit van de opvang door de zorgvuldige selectie van haar gastouders.

Om als gastouder ingeschreven te worden bij ons bureau worden aan kandidaten eisen gesteld: ten aanzien van leeftijd, gezondheid, motivatie, kennis, vaardigheden, mentaliteit en ervaring.

Daarnaast dienen gastouders de cursus Eerste Hulp Bij Kinderongelukken te volgen en biedt het gastouderbureau diverse vormen van deskundigheidsbevordering, zoals de cursus gastouderopvang.

Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid

Bij de intake van een gastouder wordt ook het huis beoordeeld. Het gastouderbureau beoordeelt het huis van de gastouder, de inrichting en de tuin op een aantal aspecten: veiligheid, hygiene en ruimte (indien nodig slaapgelegenheid) voor kinderen. Daarnaast is de sfeer in huis belangrijk, het huis moet een plek zijn waar een kind zich veilig en geborgen voelt.

In een risico-inventarisatie die bij elke gastouder jaarlijks wordt uitgevoerd, worden allerlei veiligheids- en gezondheidsaspecten besproken.
Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreide vragenlijst die de bemiddelingsmedewerker met de gastouder doorneemt.

Uit de risico-inventarisatie vloeit een plan van aanpak voort. Hierin staan verbeterpunten die de gastouder dient uit te voeren. Ouders worden op de hoogte gesteld van de resultaten van de risico-inventarisatie bij ‘hun’ gastouder.

Verklaring Omtrent Gedrag
Al onze gastouders alsmede hun volwassen huisgenoten dienen aan ons gastouderbureau een Verklaring van Goed Gedrag ( te verkrijgen via de gemeente) te overleggen.

Gesprekken
Het gastouderbureau begeleidt de opvang en bewaakt de kwaliteit door middel van intake-, koppelings- en evaluatiegesprekken. De tussentijdse contacten die de bemiddelings-medewerker daarnaast met gast- en vraagouders heeft, hebben mede tot doel mogelijke knelpunten snel te signaleren.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestShare on RedditEmail this to someonePrint this page